Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.
Szukaj
Zamknij to pole wyszukiwania.

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ("ogólne rozporządzenie o ochronie danych")

 1. FOREWORD

Niniejsza nota informacyjna została sporządzona, zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 ("Rozporządzenie"), przez Sipla S.r.l., właściciela znaku towarowego "Sipla" i dystrybutora produktów oznaczonych tym znakiem towarowym ("Sipla"), i jest przeznaczona:

 1. osobom, które wchodzą w interakcję z tą stroną internetową poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego na Stronie ("Formularz kontaktowy") i/lub pisząc na adres e-mail opublikowany na Stronie ("E-mail") i/lub korzystając z usługi czatu oferowanej przez Stronę i dostarczanej przez firmę Zendesk Inc, z siedzibą pod adresem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California, 94103 (USA) ("Usługa czatu" lub "Czat") i/lub za pomocą usługi czatu z botem oferowanej przez Stronę i dostarczanej przez firmę Hello Umi S.L z siedzibą w Hiszpanii pod adresem Carrer de Mallorca, 184, CP 08036, Barcelona (Hiszpania) i NIP ESB98767551 ("Usługa czatu" lub "Chat Bot") i/lub za pomocą usługi czatu oferowanej przez Stronę i dostarczanej przez firmę TAWK.TO Inc, korporację amerykańską z siedzibą pod adresem 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119 i jej podmiot stowarzyszony TAWK.TO Ltd, spółka z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie (UK) 71-75 Shelton Street, London, Greater London, WC2H 9JQ ("Biuro Podmiotów Danych UE") ("Usługa Czat" lub "Czat") i/lub poprzez korzystanie z usługi "Wykwalifikowany lead" oferowanej przez Witrynę i dostarczanej przez OUTGROW, spółkę z USA z siedzibą pod adresem 401 Park Ave, 10th Floor, New York 10016 ("Usługa Wykwalifikowany lead");
 2. osobom, które skontaktują się z Sipla S.r.l. dzwoniąc pod dedykowany numer znajdujący się na Stronie lub w innym środku komunikacji (np. telewizji) ("Numer Dedykowany");
 3. osobom, które po skontaktowaniu się z Sipla S.r.l. poprzez zadzwonienie na dedykowany numer lub wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, zostaną oddzwonione przez Sipla S.r.l., w celu przekazania im, podczas jednej lub kilku rozmów telefonicznych ("Rozmowy telefoniczne"), żądanych informacji dotyczących Produktów Remail, zebrania ich ewentualnego zainteresowania ustaleniem terminu spotkania z konsultantem ds. Produktów Remail ("Konsultant Remail") w ich miejscu zamieszkania i/lub ustalenia takiego terminu.
 1. tożsamość i dane kontaktowe Sipla S.R.L jako administratora danych

Administratorem danych jest Sipla S.r.l, z siedzibą w via Ferruccio Lamborghini, 120, 41121, Modena ("Sipla"), tel. 059 5801438, e-mail: amministrazione@Sipla.it.

 1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Dane przetwarzane zgodnie z niniejszą polityką to:

 • dane podane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego (np. imię, adres e-mail, numer telefonu, województwo) lub e-maila lub Usługi Czat (np. imię, nazwisko, numer telefonu); lub poprzez skorzystanie z Usługi Chat Bot (np. imię, nazwisko, numer telefonu); lub poprzez skorzystanie z Usługi Qualified Lead.
 • dane podane przez użytkownika i/lub zebrane podczas Rozmów telefonicznych (np. numer telefonu, nazwisko, adres pocztowy, informacje dotyczące ewentualnego istnienia małżonka, informacje dotyczące statusu prawnego (własność/dzierżawa) i/lub rodzaju mieszkania itp.)

Należy również zaznaczyć, że Sipla przechowuje, w ramach przepisów prawa, pliki dzienników i adresy IP używane podczas dostępu do Witryny w celu zapobiegania i stwierdzenia ewentualnych oszustw.

 1. Przetwarzanie danych przez Siplę w związku z żądaniami osoby

Sipla będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez użytkowników w następujących celach:

 • spełnić prośbę użytkownika o kontakt lub ponowny kontakt w celu uzyskania informacji o usługach Sipla;
 • dostarczać informacji o takich Produktach;
 • zebrać ewentualne zainteresowanie Użytkownika umówieniem się na spotkanie z Konsultantem Sipla pod jego adresem domowym i w razie potrzeby umówić takie spotkanie;
 • w przypadku umówienia się na spotkanie z Konsultantem Sipla, umożliwić umówienie się na spotkanie i udzielenie porady przez Konsultanta Sipla;
 • dla celów administracyjno-księgowych związanych z tymi celami.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie czynności poprzedzających, podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) lub w przypadku celów administracyjno-księgowych obowiązek prawny, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

W tym celu Sipla będzie przetwarzać dane Użytkownika przez czas ściśle niezbędny do wykonania poszczególnych czynności przetwarzania (np. dane niezbędne do zaplanowania i przeprowadzenia spotkania z Konsultantem Sipla będą przetwarzane do czasu odbycia takiego spotkania), przy czym rozumie się, że (i) dane Użytkowników, w tym treści rozmów na Czacie, Chat Bota oraz formularzy Usługi "Qualified Lead", którzy kontaktując się lub ponownie kontaktując z Sipla, na podstawie złożonych przez nich wniosków, decydują się nie inicjować relacji z Sipla, będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od ich zebrania (ii) dane przekazane przez użytkowników podczas Czatu lub w ramach Chat Bota lub w ramach formularzy Usługi "Qualified Lead", w tym treść rozmów, będą przetwarzane przez okres maksymalnie siedmiu dni, w przypadku, gdy użytkownik nie podał za pośrednictwem Czatów lub Chat Bota lub formularzy Usługi "Qualified Lead" swoich danych kontaktowych lub nie wyraził chęci kontaktu lub nie złożył za pośrednictwem Czatów lub Chat Bota lub formularzy Usługi "Qualified Lead" prośby o pomoc, z wyjątkiem przetwarzania przewidzianego w punktach 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 niniejszej noty informacyjnej (iii) po upływie maksymalnych okresów zatrzymywania danych związanych z danym celem, Sipla może zatrzymywać dane w celach i przez maksymalne okresy zatrzymywania danych, o których mowa w sekcjach 6, 7 i 8 niniejszej noty informacyjnej i/lub, w każdym przypadku, w przypadkach określonych w Regulaminie i/lub przepisach prawa.

Dalsze informacje

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne: tzn. nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazania tych danych; jednakże, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do tego, aby Sipla mogła spełnić prośbę Użytkownika o kontakt lub ponowny kontakt w celu uzyskania informacji o usługach Sipla, dostarczyć informacji o takich Produktach, zebrać ewentualne zainteresowanie Użytkownika umówieniem się na spotkanie z Konsultantem Sipla na jego adres domowy oraz, jeśli umówić się na takie spotkanie oraz, jeśli zostanie ono umówione, umożliwić umówienie się na spotkanie i udzielenie porady przez Konsultanta Sipla, każda odmowa podania takich danych przez użytkownika uniemożliwi mu otrzymanie żądanych informacji i/lub umówienie się na spotkanie z Konsultantem Sipla i/lub skorzystanie z jego porady.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Sipla DLA OGÓLNYCH CELÓW MARKETINGOWYCH

Pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika, Sipla będzie przetwarzać dane osobowe dostarczone przez użytkowników w celu wysyłania Sipli informacji handlowych dotyczących własnych i/lub należących do osób trzecich produktów i/lub usług oraz w celu przeprowadzenia badań rynkowych, mających również na celu ocenę stopnia zadowolenia użytkownika (satysfakcji klienta), za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub innych zautomatyzowanych środków (np. aplikacji) (tzw. ogólne cele marketingowe).

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda użytkownika (art. 6.1.a) Rozporządzenia).

Użytkownik może wyrazić tę zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Kontaktowym obok zapytania o zgodę.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę i/lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych:

 • poprzez kontakt z Kreaai pod adresami wskazanymi w ust. 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438;
 • poprzez odpowiedni link na dole każdej promocyjnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sipla.

Podanie danych dla celów marketingu ogólnego jest opcjonalne: użytkownik nie jest prawnie ani umownie zobowiązany do podania takich danych w tym celu i/lub do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu.

W celach marketingowych Sipla będzie przetwarzać dane Użytkownika do czasu wycofania zgody i/lub skorzystania z prawa do sprzeciwu, a w każdym przypadku nie dłużej niż 24 miesiące od zebrania danych, zastrzegając sobie prawo, przed upływem tego okresu, do zwrócenia się do Użytkownika o ponowne wyrażenie zgody i/lub aktualizację danych.

Dalsze informacje

Użytkownicy są informowani o:

 • w celu marketingu ogólnego Sipla wykorzystuje dane osobowe pierwotnie zebrane do innych celów, a w szczególności do celów odpowiedzi na zapytania osoby, której dane dotyczą; takie dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem;
 • sprzeciw i/lub odwołanie wyrażone za pomocą zautomatyzowanych metod kontaktu (np. e-mail) rozciąga się również na wysyłanie komunikatów za pomocą tradycyjnych środków (np. telefonicznie), bez uszczerbku dla możliwości częściowego skorzystania z tego prawa przez osobę, której dane dotyczą, tj. poprzez sprzeciw np. tylko wobec wysyłania komunikatów promocyjnych za pomocą środków zautomatyzowanych;
 • w przypadku wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w ogólnych celach marketingowych i/lub cofnięcia zgody na przetwarzanie w ogólnych celach marketingowych, Pani/Pana dane nie będą już przetwarzane przez Sipla w tym celu i będą przechowywane przez Sipla jedynie w przypadku istnienia innej podstawy prawnej (takiej jak np. ustanowienie, realizacja lub obrona roszczeń prawnych lub administracyjnych);
 • nieujawnienie danych dla celów marketingu generycznego i/lub brak zgody na takie przetwarzanie i/lub odwołanie takiej zgody i/lub skorzystanie z prawa do sprzeciwu nie ma żadnych konsekwencji dla możliwości uzyskania przez użytkownika odpowiedzi na jego żądania.
 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Sipla DLA USŁUGI/OPIEKI KLIENTA NAFLICS

Sipla będzie przetwarzać dane Użytkowników w celu realizacji działań związanych z ogólną pomocą i obsługą klienta, a więc w celu odpowiadania na zapytania Użytkowników w jakikolwiek sposób (na przykład: za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem usług Chat, Chat Bot i formularzy Usługi "Qualified Lead") lub w celu odpowiedzi na skargi, zgłoszenia i zastrzeżenia, w tym dotyczące produktów opatrzonych marką "Sipla".

Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes Sipla (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W uzasadnionym interesie Sipla jest odpowiadanie na prośby użytkowników o pomoc i/lub zgłoszenia i/lub spory i/lub skargi. Ten uzasadniony interes Sipla jest również zbieżny z uzasadnionym interesem samych użytkowników, którzy składają wnioski i/lub raporty i/lub spory i/lub skargi, o których mowa, i którzy w związku z tym, w kontekście ich relacji z Sipla, mogą w sposób uzasadniony oczekiwać, że ich dane osobowe zostaną wykorzystane przez Sipla w celu udzielenia im odpowiedzi.

Tak zidentyfikowany prawnie uzasadniony interes Sipla można zatem uznać za nadrzędny wobec podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, także ze względu na takie uzasadnione oczekiwania oraz relację istniejącą między osobą, której dane dotyczą, a Sipla, a także ze względu na charakter przetwarzanych danych i pokrywające się interesy osób, których dane dotyczą.

Użytkownik ma w każdym przypadku prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w danym celu (tj. pomoc i obsługa klienta).

W celu skorzystania z tego prawa Użytkownik może skontaktować się z Sipla pod adresami wskazanymi w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801538.

Dalsze informacje

W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z pomocą/obsługą klienta, Sipla powstrzyma się od dalszego przetwarzania danych osobowych użytkowników w takich celach, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Przekazanie danych osobowych w danym celu jest fakultatywne: to znaczy, że nie ma prawnego i/lub umownego obowiązku przekazania danych; jednakże, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, nieprzekazanie danych i/lub skorzystanie z prawa do sprzeciwu może uniemożliwić odpowiedź na wnioski i/lub zgłoszenia i/lub skargi i/lub zastrzeżenia użytkowników, jeśli odpowiedź na takie wnioski wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.

W tym celu Sipla będzie przetwarzać dane Użytkownika przez czas niezbędny do wykonania żądanych czynności, a zatem w szczególności przez czas niezbędny do udzielenia żądanych przez Użytkownika informacji lub udzielenia odpowiedzi na złożone przez Użytkownika skargi i/lub roszczenia i/lub spory.

 1. Przetwarzanie danych przez Sipla w celu umożliwienia wykonywania praw

Sipla będzie przetwarzać dane użytkowników w celu:

 • odpowiadać na wnioski o wykonanie praw wynikających ze stosunku przedumownego lub umownego z Sipla;
 • wykonywać czynności, które okażą się niezbędne w konsekwencji korzystania z takich praw;
 • przyjmować i odpowiadać na wnioski o realizację praw do ochrony danych osobowych wynikających z Rozporządzenia oraz wykonywać wszelkie późniejsze czynności.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlega Sipla (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne, aby Sipla mogła wypełnić swoje obowiązki prawne, jak również aby użytkownik mógł skorzystać z praw, które przypisuje mu prawo lub stosunek z Sipla. Odmowa podania danych w tym celu uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z tych praw.

W tym celu Sipla będzie przetwarzać dane do czasu upływu terminów prawnych przewidzianych dla realizacji prawa (okres przedawnienia i/lub przepadku) lub, w przypadku realizacji takich praw, przez czas niezbędny do zarządzania i zamknięcia akt; w przypadku realizacji praw przewidzianych w Rozporządzeniu dane będą przetwarzane do czasu, gdy administrator danych zaświadczy, że spełnił żądanie lub do czasu samego spełnienia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako ostatnie.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Siplę W CELU DOKŁADNEGO WYKONANIA LUB OBRONY PRAW

Sipla będzie przetwarzać dane użytkownika w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa na wszystkich właściwych forach.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W uzasadnionym interesie administratora danych leży dochodzenie środków zaradczych w celu zapewnienia zgodności z jego prawami umownymi i/lub przedumownymi lub wykazania, że wypełnił on swoje obowiązki wynikające ze stosunku, także przedumownego, z osobą, której dane dotyczą lub nałożone na administratora danych przez prawo. Ten uzasadniony interes wynika z kolei z konstytucyjnie chronionego prawa do obrony. Można zatem uznać, że przeważa on nad podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, także ze względu na uzasadnione oczekiwania tej osoby.

Użytkownik ma w każdym przypadku prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego sytuacją osobistą, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w danym celu (tj. obrona prawa/sprawiedliwości).

W celu skorzystania z tego prawa Użytkownik może skontaktować się z Sipla pod adresami wskazanymi w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5810438

Dalsze informacje

Użytkownik jest informowany, że Sipla będzie przechowywała i ewentualnie wykorzystywała te dane:

 1. aby udowodnić, że odpowiedzieli na prośbę o informacje na temat usług i/lub pomocy Sipla złożoną przez osobę, której dane dotyczą i/lub że umówili się na spotkania z Konsultantem Sipla, o które prosiła osoba, której dane dotyczą i/lub że umówili się na takie spotkania za pośrednictwem Konsultanta Sipla i/lub aby zainicjować lub odpowiedzieć na działania związane ze stosunkiem przedumownym lub umownym z osobą, której dane dotyczą, przed jakimkolwiek organem administracyjnym i/lub jurysdykcyjnym i/lub aby chronić swoje prawa na etapie przygotowawczym postępowania sądowego i/lub postępowania; w tym celu dane będą przechowywane przez 5 lat, w zależności od przypadku, od ostatniej odpowiedzi na wniosek osoby, której dane dotyczą, lub od ustalenia terminu spotkania z Konsultantem Sipla, lub od ustalenia takiego terminu;
 2. udowodnić, że wyraziłeś zgodę na korzystanie z praw przysługujących Ci na podstawie Regulaminu i/lub przepisów prawa oraz że zrobiłeś to, czego wymaga w tym zakresie prawo;
 3. udowodnić, że zareagowały na skargi i/lub zarzuty użytkowników;
 4. w przypadku korzystania z praw przewidzianych przez prawo w związku ze stosunkiem przedumownym lub umownym z osobą, której dane dotyczą, dane są przechowywane przez pięć lat, począwszy od zamknięcia akt lub wykonania czynności określającej je; zamknięcie akt oznacza ostatnią korespondencję związaną z realizacją danego prawa;
 5. w przypadku skorzystania z praw przewidzianych przez prawo w związku ze stosunkiem przedkontraktowym z osobą, której dane dotyczą, dane są przechowywane przez pięć lat, począwszy od zamknięcia akt lub wykonania czynności je określającej; zamknięcie akt oznacza ostatnią korespondencję związaną z realizacją danego prawa;
 6. w przypadku skarg i/lub sprawozdań i/lub sporów dane będą przechowywane przez trzy lata od zamknięcia akt, co należy rozumieć jako ostatnią korespondencję w tej sprawie.

Należy również zauważyć, że:

 • Podanie danych w tym celu jest dobrowolne: nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania danych w tym celu przez osobę zainteresowaną;
 • do danego celu wykorzystywane są dane zebrane pierwotnie w innym celu, których dalsze przetwarzanie jest dopuszczalne, o ile wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, z uwagi na zgodność tego dalszego celu z pierwotnym celem zbierania danych, biorąc również pod uwagę fakt, że o ile przetwarzanie jest niezbędne do ustanowienia, wykonania i obrony prawa, administrator danych jest również zwolniony z obowiązku usunięcia, na mocy wyraźnego przepisu rozporządzenia;
 • w przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu, w rzeczywistości administrator danych powstrzymuje się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator danych wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 1. Przetwarzanie przez Sipla danych związanych ze zdrowiem

W celu wysłania Formularza Kontaktowego i/lub w ogóle w celu zapytania i/lub dostarczenia informacji o Produktach Remail, także za pomocą Czatów lub Chat Bota lub formularzy Usługi "Qualified Lead" i/lub w celu umówienia spotkania z Konsultantem Remail, Sipla nie wymaga podania danych dotyczących zdrowia. Wręcz przeciwnie, wyraźnie zabronione jest podawanie przez daną osobę danych dotyczących zdrowia za pomocą Czatów, Chat Bot lub formularzy Usługi "Qualified Lead".

Niezależnie od tego zakazu może się jednak zdarzyć, że ze względu na rodzaj produktów opatrzonych znakiem towarowym "Remail" lub rodzaj żądań użytkowników, Sipla może przetwarzać dane, które zgodnie z art. 4 pkt 15 rozporządzenia mogą być uznane za "dane dotyczące zdrowia", o ile można na ich podstawie wywnioskować, nawet pośrednio, stan zdrowia osoby fizycznej lub informacje dotyczące jej stanu zdrowia.

Dane takie będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji żądania użytkownika oraz tylko i wyłącznie za wyraźną i konkretną zgodą osoby, której dotyczą, która będzie wymagana od użytkownika po otrzymaniu żądania użytkownika zawierającego takie dane i przed ich dalszym przetwarzaniem, co nie narusza zakazu podawania danych dotyczących zdrowia za pośrednictwem Czatów, Bota Czatowego lub formularzy Usługi "Qualified Lead".

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia).

Podanie danych dotyczących stanu zdrowia jest opcjonalne: użytkownik nie jest prawnie ani umownie zobowiązany do podania takich danych. Przekazanie zgody na przetwarzanie takich danych jest również opcjonalne. Jednak ze względu na cel przetwarzania danych (tj. umożliwienie nam udzielenia odpowiedzi na żądania użytkownika i/lub realizacji jego praw), jeśli użytkownik nie poda takich danych i/lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych związanych ze zdrowiem, nie będzie mógł uzyskać odpowiedzi na swoje żądanie, w tym skorzystać ze swoich praw. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, wszelkie dane dotyczące zdrowia, które zostały już dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną niezwłocznie usunięte. Należy pamiętać, że nie jest dozwolone podawanie danych dotyczących zdrowia za pośrednictwem Czatu, Bota Czatowego lub poprzez formularze Usługi Kwalifikowanego Lidera.

Dalsze informacje

Należy zaznaczyć, że:

 • Niedozwolone jest przekazywanie danych dotyczących zdrowia za pośrednictwem Czatu, Bota Czatu lub za pośrednictwem Usługi Kwalifikowanych Liderów;
 • udzielona zgoda jest skuteczna jedynie w odniesieniu do konkretnego wniosku złożonego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zawartych w nim i/lub związanych z nim danych dotyczących zdrowia;
 • w przypadku, gdy użytkownik złoży nowe żądanie zawierające i/lub obejmujące przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, ponownie zostanie od niego zażądana zgoda na przetwarzanie takich danych, przy czym rozumie się, że zgoda udzielona w związku z żądaniem może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej odwołaniem.

Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez kontakt z Sipla na dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail aministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Sipla będzie przetwarzać dane, o których mowa, przez czas niezbędny do realizacji żądania zgłoszonego przez osobę, której dane dotyczą, a zatem z zachowaniem maksymalnych okresów przechowywania wskazanych w punktach 4, 6, 7 i 8 niniejszej informacji, bez uszczerbku dla dalszych okresów przechowywania dozwolonych przez prawo lub Regulamin. Wszelkie przekazane dane dotyczące zdrowia nie będą przetwarzane w celach marketingowych.

10.1 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Sipla W CELU KOMUNIKACJI Z ZENDESK INC.

Pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika, Sipla ujawni dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem Czatu, w tym treść rozmów, firmie Zendesk Inc. z siedzibą przy 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California, 94103 (USA), aby umożliwić jej analizę korzystania z Czatu przez użytkowników w celu rozwijania i ulepszania Usługi Czatu

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda użytkownika (art. 6.1.a) Rozporządzenia).

Użytkownik może wyrazić tę zgodę, wybierając przycisk "Zgadzam się" w okienku pop-up, które otwiera się na Stronie, gdy użytkownik kliknie widżet czatu o nazwie "Użyj czatu" ("Pop Up").

Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę, kontaktując się z Sipla na dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Podanie danych w tym celu jest opcjonalne: nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania takich danych w tym celu i/lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jeśli jednak użytkownik nie poda takich danych i/lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu, nie będzie mógł korzystać z usługi czatu. Aby móc rozwijać i ulepszać Usługę Czatu, konieczne jest w rzeczywistości analizowanie korzystania z Czatu przez użytkowników. Korzystanie z Usługi Czatu wiąże się zatem z ujawnieniem firmie Zendesk Inc. danych osobowych podawanych przez użytkownika za pośrednictwem Usługi Czatu, w tym treści rozmów. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane zostały ujawnione firmie Zendesk Inc. powinien powstrzymać się od korzystania z Usługi Czatu. Jeśli użytkownik kliknął na widżet Czatu, może zaznaczyć swoją odmowę zgody na ujawnienie danych użytkownika firmie Zendesk Inc. poprzez kliknięcie przycisku "Odmów" w oknie pop-up. Użytkownik może jednak zwrócić się o informacje lub pomoc dzwoniąc pod numer 059 5801438 lub pisząc na adres amministrazione@Sipla.it, lub poprosić o kontakt wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie i do którego użytkownik jest przekierowany poprzez link w Pop Up. Sipla oferuje zatem dwie równorzędne usługi informacyjne i pomocowe: jedną - usługę Czat, która wymaga zgody osoby zainteresowanej, oraz drugą - usługę świadczoną w odpowiedzi na zapytania otrzymane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, która nie wymaga zgody osoby zainteresowanej. Brak zgody na przekazywanie danych do Zendesk Inc. nie ma zatem wpływu na możliwość otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, informacji i/lub pomocy od Sipli: w rzeczywistości użytkownik, który nie udzielił zgody na taką komunikację, nie może poprosić i/lub uzyskać informacji i/lub pomocy za pośrednictwem usługi Czat, ale może poprosić i/lub uzyskać informacje i/lub pomoc za pośrednictwem Formularza kontaktowego i/lub poczty elektronicznej i/lub telefonu.

W celu, o którym mowa, Sipla będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas ściśle niezbędny do komunikacji z Zendesk Inc. oraz, w każdym przypadku, do czasu odwołania zgody przez użytkownika.

Dalsze informacje

Użytkownicy są informowani o:

 • w celu komunikacji z Zendesk Inc, Sipla wykorzystuje dane osobowe pierwotnie zebrane w innych celach, a w szczególności w celu odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą; takie dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem;
 • w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie w celu komunikacji z Zendesk Inc: (i) Twoje dane nie będą już przetwarzane przez Sipla w tym celu i będą przechowywane przez Sipla jedynie w przypadku istnienia innej podstawy prawnej (np. w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub administracyjnych lub celów określonych odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyżej); (ii) Sipla powiadomi o tym Zendesk Inc. (ii) Sipla powiadomi Zendesk Inc. o wycofaniu zgody, jak również o ewentualnym skorzystaniu przez osobę, której dane dotyczą, z innych praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, jeżeli takie skorzystanie następuje wobec Sipla jako źródła danych;
 • dane, po ich ujawnieniu Zendesk Inc. za zgodą osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez Zendesk Inc. jako autonomicznego administratora danych, na podstawie polityki prywatności Zendesk Inc.

10.2 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Siplę W CELACH KOMUNIKACYJNYCH Z HELLO UMI S.L (LANDBOT.IO - SERWIS CHAT BOT)

Aby poprawić doświadczenie przeglądania strony Sipla używa bota czatowego. Otwierając chat bota użytkownik potwierdza, że przestrzega informacji wyrażonych w niniejszej polityce prywatności. Chat bot jest obsługiwany z landbot.io przez firmę Hello Umi S.L z siedzibą w Hiszpanii pod adresem Carrer de Mallorca, 184, CP 08036, Barcelona (Hiszpania) i NIP ESB98767551.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda użytkownika (art. 6.1.a) Rozporządzenia).

Użytkownik może wyrazić taką zgodę poprzez zaznaczenie "pola wyboru" w ramach Usługi Chat Bot, która otwiera się na Stronie, gdy użytkownik kliknie widżet Chat Bot zatytułowany "Czy chcesz zamienić swoją wannę w prysznic i poprosić o bezpłatną wycenę online teraz?".

Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę, kontaktując się z Sipla na dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Podanie danych w tym celu jest opcjonalne: nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania takich danych w tym celu i/lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jednak niepodanie danych i/lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu uniemożliwi Państwu korzystanie z Usługi Chat Bot. W celu rozwoju i doskonalenia Usługi Chat Bot konieczna jest bowiem analiza korzystania z Czatu przez użytkowników. Korzystanie z usługi Chat Bot wiąże się zatem z przekazaniem do Hello Umi S.L danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem usługi Chat Bot, w tym treści rozmów. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były przekazywane Hello Umi S.L, musi on zatem powstrzymać się od korzystania z usługi Chat Bot. W przypadku, gdy użytkownik kliknął na widget Chat Bot, użytkownik może wyrazić swoją odmowę zgody na przekazywanie swoich danych Hello Umi S.L, klikając przycisk "Nie, nie obchodzi mnie to" w formularzu Chat Bot. Użytkownik może jednak zwrócić się o informacje lub pomoc dzwoniąc pod numer 059 5801438 lub pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it, lub poprosić o kontakt wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie i do którego użytkownik jest przekierowany poprzez link w Pop Up. Sipla oferuje zatem dwie równorzędne usługi informacyjne i pomocowe: jedną - usługę Czat, która wymaga zgody osoby zainteresowanej, oraz drugą - usługę świadczoną w następstwie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, która nie wymaga zgody osoby zainteresowanej. Brak zgody na przekazywanie danych do Hello Umi S.L, nie ma zatem wpływu na możliwość otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, informacji i/lub pomocy od Sipli: w rzeczywistości użytkownik, który nie wyrazi zgody na taką komunikację, nie może poprosić i/lub uzyskać informacji i/lub pomocy poprzez Chat Bot, ale może poprosić i/lub uzyskać informacje i/lub pomoc poprzez Formularz kontaktowy i/lub e-mail i/lub telefon.

W celu, o którym mowa, Sipla będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas ściśle niezbędny do komunikacji z Hello Umi S.L., a w każdym razie do czasu odwołania zgody.

Dalsze informacje

Użytkownicy są informowani o:

 • w celu komunikacji z Hello Umi S.L, Sipla wykorzystuje dane osobowe pierwotnie zebrane w innych celach, a w szczególności w celu odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą; takie dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem;
 • w przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu komunikacji z Hello Umi S.L: (i) jego dane nie będą już przetwarzane przez Sipla w tym celu i będą zatrzymywane przez Sipla jedynie w przypadku istnienia innej podstawy prawnej (takiej jak np. ustanowienie, realizacja lub obrona roszczeń prawnych lub administracyjnych lub cele, o których mowa w ust. 4 lub 6 powyżej); (ii) Sipla poinformuje Hello Umi S.L. o wycofaniu zgody, a także o ewentualnym skorzystaniu przez osobę, której dane dotyczą, z innych praw, o których mowa w art. 15-22 Rozporządzenia, jeżeli takie skorzystanie nastąpi wobec Sipla, jako źródła danych; (iii) Sipla poinformuje Hello Umi S.L. o wycofaniu zgody w celu komunikacji z Hello Umi S.L.L o cofnięciu zgody, jak również o ewentualnym skorzystaniu przez osobę, której dane dotyczą, z innych praw, o których mowa w art. 15-22 Regulaminu, jeżeli takie skorzystanie następuje wobec Sipla, jako źródła danych;
 • dane po przekazaniu Hello Umi S.L, za zgodą osoby zainteresowanej, będą przetwarzane przez Hello Umi S.L jako samodzielnego właściciela, na podstawie polityki prywatności Hello Umi S.L.

10.3 PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ Siplę W CELACH KOMUNIKACJI Z TAWK.TO.

Pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika, Sipla ujawni dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem Czatu, w tym treść rozmów, firmie TAWK.TO Inc. korporacji amerykańskiej z siedzibą pod adresem 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119 i jej spółce stowarzyszonej TAWK.TO Ltd, spółce z siedzibą w Wielkiej Brytanii (UK) 71-75 Shelton Street, London, Greater London, WC2H 9JQ ("administrator danych UE"), aby umożliwić jej analizę korzystania z Czatu przez użytkowników w celu rozwoju i poprawy Usługi Czatu

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda użytkownika (art. 6.1.a) Rozporządzenia).

Użytkownik może wyrazić tę zgodę poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w okienku pop-up, które otwiera się na Stronie, gdy użytkownik kliknie widżet Czat o nazwie "Czy chciałbyś uzyskać pomoc?" ("Pop Up").

Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę, kontaktując się z Sipla na dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Podanie danych w tym celu jest opcjonalne: nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania takich danych w tym celu i/lub wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Jeśli jednak użytkownik nie poda takich danych i/lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu, nie będzie mógł korzystać z usługi czatu. Aby móc rozwijać i ulepszać Usługę Czat, konieczne jest w rzeczywistości analizowanie korzystania z Czatu przez użytkowników. Korzystanie z usługi Czat wiąże się zatem z ujawnieniem TAWK.TO danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Czat, w tym treści rozmów. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane zostały ujawnione TAWK.TO, powinien zatem powstrzymać się od korzystania z usługi Czat. W przypadku, gdy użytkownik kliknął na widżet Czatu, może on wyrazić brak zgody na ujawnienie swoich danych TAWK.TO poprzez kliknięcie przycisku "Odmów" w okienku pop-up. Użytkownik może jednak zwrócić się o informacje lub pomoc dzwoniąc pod numer 059 5801438 lub pisząc na adres e-mail amministrazione@keaweb.it, lub poprosić o kontakt wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie i do którego użytkownik jest przekierowany poprzez link w Pop Up. Sipla oferuje zatem dwie równorzędne usługi informacyjne i pomocowe: jedną - usługę Czat, która wymaga zgody osoby zainteresowanej, oraz drugą - usługę świadczoną w następstwie zgłoszeń otrzymanych za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, która nie wymaga zgody osoby zainteresowanej. Brak zgody na przekazywanie danych do TAWK.TO nie ma zatem żadnego wpływu na możliwość otrzymania przez daną osobę informacji i/lub pomocy od Sipli: w rzeczywistości użytkownik, który nie udzielił zgody na taką komunikację, nie może poprosić i/lub uzyskać informacji i/lub pomocy za pośrednictwem usługi Czat, ale może poprosić i/lub uzyskać informacje i/lub pomoc za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i/lub poczty elektronicznej i/lub telefonu.

W celu, o którym mowa, Sipla będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas ściśle niezbędny do komunikacji z TAWK.TO, a w każdym razie do czasu odwołania zgody.

Dalsze informacje

Użytkownicy są informowani o:

 • w celu komunikacji z TAWK.TO, Sipla wykorzystuje dane osobowe pierwotnie zebrane w innych celach, a w szczególności w celu odpowiedzi na zapytania osoby zainteresowanej; takie dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ odbywa się na podstawie zgody osoby zainteresowanej;
 • cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej cofnięciem;
 • jeżeli użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie w celu komunikacji z TAWK.TO: (i) jego dane nie będą już przetwarzane przez Sipla w tym celu i będą przechowywane przez Sipla jedynie w przypadku istnienia innej podstawy prawnej (takiej jak np. ustanowienie, wykonanie lub obrona prawa prawnego lub administracyjnego lub cele, o których mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyżej); (ii) Sipla poinformuje TAWK.O cofnięciu zgody, jak również o ewentualnym skorzystaniu przez osobę, której dane dotyczą, z innych praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia, jeżeli takie skorzystanie następuje wobec Sipla, jako źródła danych;
 • dane po przekazaniu TAWK.TO, z zastrzeżeniem zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez TAWK.TO jako autonomicznego administratora danych na podstawie polityki prywatności TAWK.TO.

10.4 PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZEZ Siplę W CELACH KOMUNIKACYJNYCH DO ZAGRANICY

Pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody użytkownika, Sipla ujawni dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy Serwisu "Qualified Lead", w tym treść formularzy, spółce OUTGROW z siedzibą w 401 Park Ave, 10th Floor, New York 10016, aby umożliwić jej analizę korzystania z Systemu przez użytkowników w celu rozwijania i ulepszania Serwisu "Qualified Lead".

Podstawą prawną tego przetwarzania jest wyraźna zgoda użytkownika (art. 6.1.a) Rozporządzenia).

Użytkownik może wyrazić taką zgodę poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w formularzach Usługi "Qualified Lead", które otwierają się na Stronie. Użytkownik może również znaleźć przycisk zgody w formularzu widgetu Usługi "Qualified Lead" udostępnionego przez Outgrow.

Użytkownik może w każdym czasie odwołać udzieloną zgodę, kontaktując się z Sipla na dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Podanie danych w tym celu jest opcjonalne: nie ma prawnego ani umownego obowiązku podania przez Państwa takich danych w tym celu i/lub wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu. Jednakże niepodanie danych i/lub brak zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu spowoduje niemożność korzystania przez Państwa z Usługi Qualified Lead. Aby móc rozwijać i ulepszać Usługę "Qualified Lead", konieczna jest w istocie analiza korzystania z formularzy przez użytkowników. Korzystanie z Usługi "Qualified Lead" wiąże się zatem z przekazywaniem do OUTGROW danych osobowych podanych w formularzach, w tym treści rozmów. W przypadku, gdy użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były przekazywane do OUTGROW, musi zatem powstrzymać się od korzystania z usługi "Qualified Lead". Jeżeli użytkownik kliknął na widget Usługi, może wyrazić swoją odmowę zgody na przekazywanie jego danych do OUTGROW poprzez kliknięcie na przycisk "Odmowa". Użytkownik może jednak zwrócić się o informacje lub pomoc dzwoniąc pod numer 059 5801438 lub pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it, lub poprosić o kontakt wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie i do którego użytkownik jest przekierowany poprzez link w Pop Up. Sipla oferuje zatem dwie równoważne usługi informacyjne i pomocowe: jedną - Usługę "Qualified Lead", która wymaga zgody osoby zainteresowanej, oraz drugą - usługę świadczoną w odpowiedzi na zapytania otrzymane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub poczty elektronicznej lub telefonicznie, która nie wymaga zgody osoby zainteresowanej. Brak zgody na przekazywanie danych do OUTGROW nie ma zatem żadnego wpływu na możliwość otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, informacji i/lub pomocy od Sipli: użytkownik, który nie wyrazi zgody na taką komunikację, w rzeczywistości nie może poprosić i/lub uzyskać informacji i/lub pomocy za pośrednictwem usługi "Wykwalifikowany Lider", ale może poprosić i/lub uzyskać informacje i/lub pomoc za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i/lub poczty elektronicznej i/lub telefonu

W celu, o którym mowa, Sipla będzie przetwarzać dane użytkownika przez czas ściśle niezbędny do komunikacji z OUTGROW, a w każdym przypadku do czasu odwołania zgody.

Dalsze informacje

Użytkownicy są informowani o:

 • w celu komunikacji z OUTGROW, Sipla wykorzystuje dane osobowe pierwotnie zebrane w innych celach, a w szczególności w celu odpowiedzi na zapytania osoby zainteresowanej; takie dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ opiera się na zgodzie osoby zainteresowanej;
 • w celu komunikacji z OUTGROW, Sipla wykorzystuje dane osobowe pierwotnie zebrane w innych celach, a w szczególności w celu odpowiedzi na zapytania osoby zainteresowanej; takie dalsze przetwarzanie jest dozwolone, ponieważ opiera się na zgodzie osoby zainteresowanej;
 • W przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie w celu komunikacji z OUTGROW: (i) jego dane nie będą już przetwarzane przez Sipla w tym celu i będą zatrzymywane przez Sipla jedynie w przypadku istnienia innej podstawy prawnej (takiej jak np. ustanowienie, wykonywanie lub obrona prawa na forum sądowym lub administracyjnym lub cele, o których mowa odpowiednio w ust. 4 lub 6 powyżej); (ii) Sipla powiadomi OUTGROW o wycofaniu zgody, jak również o ewentualnym wykonywaniu przez osobę, której dane dotyczą, innych praw, o których mowa w art. 15-22 Rozporządzenia, jeżeli takie wykonanie następuje wobec Sipla, jako źródła danych;
 • dane po ich przekazaniu do OUTGROW, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez OUTGROW jako autonomicznego administratora danych, na podstawie polityki prywatności OUTGROW.

10.5 TIKTOK FOR BUSINESS (MODUŁY GENEROWANIA LEADÓW)

Sipla S.r.l. korzysta z usługi "Lead Generation" świadczonej przez TikTok Technology Limited z siedzibą przy 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irlandia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące świadczenia usługi lub jeśli chcesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych TikTok, prosimy o wypełnienie formularza na stronie https://www.tiktok.com/legal/report/privacy.

Przy świadczeniu tej usługi obowiązuje następująca polityka prywatności wydana przez TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=it-IT.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy elektronicznych, które TikTok udostępnia Sipla S.r.l., udostępniając je za pośrednictwem usługi "Lead Generation", są przetwarzane przez tę ostatnią w celach marketingowych oraz w celu śledzenia wniosków zainteresowanych osób, które wykazały zainteresowanie propozycjami reklamowymi Sipla S.r.l.

 1. KATEGORIE OSÓB, KTÓRYM Sipla PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA (ODBIORCY)

Dane osobowe podane przez użytkownika mogą być przekazywane przez Sipla kategoriom odbiorców wskazanych poniżej, bez uszczerbku dla przekazywania danych do

- Zendesk Inc. pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, jak określono w punkcie 10.1 niniejszej polityki

- Hello Umi S.L, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której to dotyczy, zgodnie z punktem 10.2 niniejszej polityki

- TAWK.TO, pod warunkiem uzyskania zgody osoby zainteresowanej, zgodnie z pkt 10.3 niniejszego ogłoszenia.

- OUTGROW, pod warunkiem uzyskania zgody osoby zainteresowanej, zgodnie z punktem 10.4 niniejszego ogłoszenia.

Podmioty, którym Sipla przekazuje dane, działają jako zewnętrzni przetwarzający dane wyznaczeni przez Sipla w drodze umowy ("Przetwarzający dane") lub jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem Sipla ("Osoby odpowiedzialne") lub w przypadku osób trzecich, z których korzysta Przetwarzający dane, jako "Podprzetwarzający dane", z wyjątkiem przypadków, gdy odbiorca działa jako autonomiczny administrator danych, jak ma to miejsce w odniesieniu do Zendesk Inc, Hello Umi S.L, TAWK.TO i OUTGROW w przypadku przekazywania im danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z postanowieniami sekcji 10.1, 10.2, 10.3 i 10.4 niniejszej Polityki.

Dalsze informacje

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane przez Sipla następującym kategoriom odbiorców:

 1. do Remail Consultants;
 2. firm, konsultantów lub specjalistów, którym można powierzyć instalację, konserwację, aktualizację i ogólnie zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem Sipla lub z których usług korzysta, a w szczególności - AWS, jako dostawca usługi Cloud Computing Service i/lub osoby trzecie, z których usług korzysta; - Zendesk Inc, Zendesk Inc, jako dostawca Usługi Chat, i/lub wszelkie osoby trzecie, z których może korzystać; - Hello Umi S.L, jako dostawca Usługi Chat Bot, i/lub wszelkie osoby trzecie, z których może korzystać; - TAWK.TO, jako dostawca Usługi Chat, i/lub wszelkie osoby trzecie, z których może korzystać; - OUTGROW, jako dostawca Usługi "Qualified Lead", i/lub wszelkie osoby trzecie, z których może korzystać;
 3. wszystkim tym podmiotom (w tym organom publicznym), które mają dostęp do danych osobowych na mocy środków regulacyjnych lub administracyjnych;
 4. wszystkim tym podmiotom publicznym lub prywatnym, osobom fizycznym i/lub prawnym (firmom doradztwa prawnego, administracyjnego i podatkowego; kancelariom sądowym itp.), jeżeli komunikacja jest niezbędna lub funkcjonalna dla prawidłowego wypełnienia podjętych zobowiązań i/lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Z aktualną listą podmiotów przetwarzających dane oraz osób odpowiedzialnych za przetwarzanie można zapoznać się w siedzibie Sipli

Dane osobowe objęte niniejszą informacją nie będą rozpowszechniane.

Dla jasności, w odniesieniu do Zendesk Inc. należy zauważyć, że Zendesk Inc, dostawca Usługi Czat, działa: (i) jako autonomiczny administrator danych w zakresie celów określonych w punkcie 10.1 niniejszej Polityki Prywatności, w przypadku, gdy pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przekazuje Sipla dane osobowe użytkowników korzystających z Czatu, w tym treść rozmów; (ii) jako Procesor Danych, wyznaczony przez Sipla, w zakresie celów określonych w punktach 4 i 6 niniejszej Polityki Prywatności i w odniesieniu wyłącznie do danych użytkowników korzystających z Czatu.

Dla jasności, w odniesieniu do Hello Umi S.L, należy zauważyć, że Hello Umi S.L, dostawca Usługi Chat Bot, działa: (i) jako autonomiczny administrator danych w zakresie celów określonych w punkcie 10.2 niniejszej informacji, w przypadku, gdy za zgodą zainteresowanego Sipla przekazuje mu dane osobowe użytkowników korzystających z usługi Chat Bot, w tym treść rozmów; (ii) jako wyznaczony przez Sipla Przetwarzający dane w zakresie celów określonych w punktach 4 i 6 niniejszej informacji i w odniesieniu wyłącznie do danych użytkowników korzystających z usługi Chat Bot.

Dla jasności, w odniesieniu do TAWK.TO, wskazujemy, że TAWK.TO, dostawca Usługi Czat, działa: (i) jako autonomiczny administrator danych w zakresie celów określonych w punkcie 10.3 niniejszej polityki, w przypadku, gdy za zgodą osoby zainteresowanej Sipla przekazuje mu dane osobowe użytkowników korzystających z Czatu, w tym treść rozmów; (ii) jako Przetwarzający dane, wyznaczony przez Sipla, w zakresie celów określonych w pkt 4 i 6 niniejszej polityki i w odniesieniu wyłącznie do danych użytkowników korzystających z Czatu.

Dla jasności, w odniesieniu do OUTGROW, należy wskazać, że OUTGROW, dostawca Usługi "Qualified Lead", działa: (i) jako autonomiczny administrator danych w zakresie celów określonych w punkcie 10.4 niniejszej polityki, w przypadku, gdy za zgodą osoby zainteresowanej przekazuje Sipla dane osobowe użytkowników korzystających z formularzy Usługi "Qualified Lead", w tym treść rozmów; (ii) jako wyznaczony przez Sipla Przetwarzający dane w zakresie celów określonych w pkt 4 i 6 niniejszej polityki i w odniesieniu wyłącznie do danych użytkowników korzystających z formularzy Usługi "Qualified Lead".

 1. PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe użytkowników są przekazywane przez Sipla do następujących państw trzecich: U.S.A.

Przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o adekwatności i późniejszych środków autoryzacji Urzędu Ochrony Danych oraz na podstawie standardowych klauzul umownych pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane.

Dalsze informacje

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Dane osobowe objęte niniejszym zawiadomieniem są przechowywane w chmurze na serwerach Amazon Web Service Inc. spółki utworzonej na mocy prawa amerykańskiego z siedzibą pod adresem 410 Terry Ave North Seattle, WA 98109-5210, USA ("AWS"); są one przechowywane na serwerach AWS zlokalizowanych we Frankfurcie, Niemcy lub Dublinie, Irlandia;
 • usługa Czat jest świadczona przez Zendesk Inc, spółkę utworzoną zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki z siedzibą pod adresem 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California, 94103 (USA), w wyniku czego dane użytkowników korzystających z usługi Czat są przekazywane do USA, a także mogą być przekazywane poza terytorium USA;
 • Usługa Czat jest świadczona przez TAWK.TO Inc. z siedzibą pod adresem 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119 (USA) i jej spółkę zależną TAWK.TO Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii (UK) 71-75 Shelton Street, London, Greater London, WC2H 9JQ ("administrator danych UE"), a wszelkie dane użytkowników korzystających z Usługi Czat mogą być przekazywane do USA i mogą być dalej przekazywane poza USA;
 • Usługa "Qualified Lead" świadczona jest przez OUTGROW z siedzibą przy 401 Park Ave, 10th Floor, New York 10016 z możliwym późniejszym przekazaniem do USA danych użytkowników korzystających z formularzy Usługi "Qualified Lead" oraz możliwym dalszym przekazaniem poza terytorium USA;

Przekazywanie danych do U.S.A. (oraz wszelkie przekazywanie danych poza U.S.A.) odbywa się na podstawie "Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/2295 z dnia 12 lipca 2016 roku (zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez system Tarczy Prywatności UE - USA" (notyfikowanej pod numerem C(2016)4176) oraz późniejszego "Zezwolenia na przekazywanie danych za granicę w ramach umowy znanej jako "E.U. - U.S. Privacy-Shield" wydanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w dniu 27.10.2016 r., będące zarówno AWS, Zendesk Inc, TAWK.TO i OUTGROW zapisanymi do Tarczy Prywatności; ponadto w umowach AWS, Zendesk Inc, TAWK.TO i OUTGROW umowy zawierają również standardowe klauzule umowne określone w "decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady" (notyfikowanej jako dokument nr C(2010)/87/EU], a następnie na podstawie wydanego w konsekwencji "Zezwolenia na przekazywanie danych do państw trzecich za pomocą standardowych klauzul umownych określonych w decyzji Komisji 2010/87/UE w przypadku importera mającego siedzibę w państwie trzecim" wydanego przez Garante per la Protezione dei Dati Personali postanowieniami z dnia 27 maja 2010 r. i 15 listopada 2012 r.

 1. PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych prowadzonego w celach, o których mowa w sekcjach 6 i 8 niniejszego ogłoszenia, i opartego na uzasadnionych interesach administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (a więc w przypadku przetwarzania w celu, o którym mowa w punkcie 5 niniejszej Polityki), osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych prowadzonego w takich celach.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z prawa do sprzeciwu kontaktując się z Sipla na dane kontaktowe wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Dalsze informacje

W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu administrator danych powstrzyma się od dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator danych będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie są już przetwarzane w tym celu.

 1. PRAWO DOSTĘPU

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora danych (a więc od Sipli) potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli tak, to uzyskać dostęp do danych osobowych i informacji wymienionych poniżej.

Zainteresowany może skorzystać z prawa dostępu kontaktując się z Sipla na adresy wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Dalsze informacje

Jeśli skorzystasz z prawa dostępu, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz następujących informacji:

 1. cele przetwarzania danych;
 2. kategorie danych osobowych, o których mowa;
 3. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności jeżeli są to odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 5. istnieniu prawa osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. w przypadku gdy dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat ich pochodzenia;
 8. istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, który wywołuje skutki prawne dotyczące osoby, której dane dotyczą, lub istotnie wpływa na nią w podobny sposób, a przynajmniej w takich przypadkach istotne informacje na temat zastosowanej logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o istnieniu odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazaniem, zgodnie z art. 46 rozporządzenia.

Administrator danych dostarcza kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. W przypadku dalszych kopii żądanych przez osobę, której dane dotyczą, administrator może pobrać rozsądną opłatę opartą na kosztach administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, składa wniosek drogą elektroniczną i o ile osoba ta nie określiła inaczej, informacje przekazywane są w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

 1. PRAWO DO SPROSTOWANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora danych (a więc od Sipli) sprostowania dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania scalenia niekompletnych danych osobowych, także poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Zainteresowany może skorzystać z prawa do sprostowania kontaktując się z Sipla na adresy wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

 1. PRAWO DO ANULOWANIA

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania od administratora danych (a więc od Sipli) usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie (a zatem w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie w celach, o których mowa w sekcji 5 niniejszego ogłoszenia), jeżeli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (tj. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach, o których mowa w sekcjach 6 i 8 niniejszej Polityki) i nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa lub sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim (należy pamiętać, że dane, o których mowa w niniejszej informacji, nie są przetwarzane w celu profilowania dla celów marketingowych, a jedynie dla ogólnych celów marketingowych, jak wskazano w sekcji 5 niniejszej informacji);
 4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.

Zainteresowany może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kontaktując się z Sipla na adresy wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Dalsze informacje

Jeżeli administrator danych upublicznił dane osobowe i jest zobowiązany do ich usunięcia, uwzględniając dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów danych przetwarzających dane osobowe o żądaniu podmiotu danych dotyczącym usunięcia wszelkich linków, kopii lub reprodukcji jego danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega posiadacz, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3. ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
 4. do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawo do usunięcia danych może uniemożliwić lub poważnie zagrozić osiągnięciu celów takiego przetwarzania;
 5. w celu ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.
 1. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora danych (a więc od Sipli) ograniczenie przetwarzania, gdy wystąpi jeden z następujących przypadków:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych przez okres niezbędny administratorowi do sprawdzenia prawidłowości tych danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. mimo że administrator danych nie potrzebuje ich już do celów przetwarzania, dane osobowe są niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania w przypadku przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie administratora danych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (a zatem w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach, o których mowa w sekcjach 6 i 8 niniejszego ogłoszenia), do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione interesy administratora danych są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą.

Zainteresowany może skorzystać z prawa do ograniczenia poprzez kontakt z Sipla na adresy wskazane w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, a w szczególności pisząc na adres e-mail amministrazione@Sipla.it lub dzwoniąc pod numer 059 5801438.

Dalsze informacje

Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone, dane osobowe podlegające ograniczeniu są przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Podmiot danych, który uzyskał ograniczenie przetwarzania, jest informowany przez administratora przed zniesieniem tego ograniczenia.

 1. CZAS REAKCJI I SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z PRAW PODMIOTU DANYCH

Administrator danych przekazuje osobie, której dane dotyczą, informacje o działaniach podjętych w związku z wnioskiem o wykonanie praw uznanych w art. 15-22 Rozporządzenia (tj. prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu) i o których mowa w sekcjach 13, 14, 15, 16 i 17 niniejszej Polityki ("Prawa osoby, której dane dotyczą"), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Administrator danych informuje osobę, której dane dotyczą, o tym przedłużeniu oraz o powodach opóźnienia w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, składa wniosek drogą elektroniczną, informacji udziela się w miarę możliwości drogą elektroniczną, chyba że osoba, której dane dotyczą, postanowi inaczej.

Dalsze informacje

Jeżeli administrator danych nie spełni żądania osoby, której dane dotyczą, informuje ją niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o przyczynach niezastosowania się do żądania oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

Komunikaty w odpowiedzi na realizację praw osoby, której dane dotyczą oraz podejmowane działania są bezpłatne. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są oczywiście nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich powtarzalność, Administrator danych może:

 1. pobierać uzasadnioną opłatę, uwzględniającą koszty administracyjne poniesione w związku z przekazywaniem informacji lub podejmowaniem żądanych działań;
 2. odmówić spełnienia żądania.

Jeżeli Administrator danych ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek dotyczący Praw Podmiotu Danych, może zwrócić się o dalsze informacje niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 1. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej podmiot danych, który uważa, że operacje przetwarzania dotyczące go naruszają przepisy rozporządzenia, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkuje, pracuje lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie lub wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego.